Myntskatten utanför Hästholmen

En senmedeltida svensk-dansk myntskatt i Vättern

PDF: Myntskatten utanför Hästholmen

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Hästholmen

Källa: Monica Golabievski

1148