Isberga Östergård 1:10 (Lövingsborg)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Isberga Östergård 1:10 ( Lövingsborg)

Socken: Heda

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

797