Tre telestationer i St. Åby automatiserade

Accnr. 165

PDF: Tre telestationer i St. Åby

Socken: Stora Åby

Period: 1900-tal

Kategori: Samhällsfunktioner

Taggar: Boet, Bonderyd och Stora Aleryd

1914