FAMILJESTRUKTUR OCH FLYTTNINGSMÖNSTER I TREHÖRNA SOCKEN UNDER ANDRA DELEN AV 1800-TALET

FAMILJESTRUKTUR OCH FLYTTNINGSMÖNSTER I TREHÖRNA SOCKEN under andra delen av 1800-talet

Uppsats av Karin Engberg.
Handledare: Kalle Bäck.

Universitetet i Linköping.
Samhällsvetenskapliga institutionen.
Historia 2, VT 1992.

PDF: FAMILJESTRUKTUR OCH FLYTTNINGSMÖNSTER I TREHÖRNA SOCKEN

Socken: Trehörna

Period: 1800-tal

Kategorier: Folkliv och Samhällsvetenskap (Historia)

Källa: Karin Engberg

373