Holaveden, Minnen från 8 gårdar

Holaveden, Minnen från 8 gårdar.
En otroligt omfattande och värdefull artikel av Christer Wiking.
Varje "by" beskriver sina torp och gårdar.
Innehåller bl.a. :
1 Bankaby, 2 Siggeryd, 3 Harsbol, 4 Bultsbol, 5 Gumby,
6 Hålan, 7 Jusseryd, 8 Sunneby, 9 korta noteringar om andra gårdar i närheten.
10 Kortare noteringar om övrigt såsom:
Soldat torp. Talesätt och lokala "ordspråk". Luffare. Lokal service i bygden.
Sågar. Snickerier. Intervju med Josef Karlsson, 92 år från Gammelsby.

Övriga obearbetade ideér och noteringar, bl.a. emigration.
Artikeln från 1997, finns tillgänglig på Ödeshögs bibliotek, i lokalsamlingen (hembygdsrummet eller Vincent Lundberg-rummet).

PDF: Holaveden, Minnen från 8 gårdar

Socken: Ödeshög

Perioder: 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Byar, Gårdar, Levnadsöden och Torp (Soldattorp)

Taggar: Holaveden

Källa: Christer Wiking

588