Engstugan

1825-1856

Afskedad Lifgrenadier Sven Wallin f. 1780-01-21 i Svarttorp, Jönköping,
död 1856-04-09. Gift 1807-05-?? med
Brita Samuelsdotter f. 1780-11-28 i Wist, död 1846-05-05.

Barn:
Sven Gustaf f. 1819-12-17. Flyttade till Walla s. 307, 1838.
Anders Peter f. 1823-04-15. Flyttade till Glänås Södergård s. 37, 1840.
Brita Lena Svensdotter f. 1808-03-31.

Barnen födda i Svanshals och med efternamn Svensson, Svensdotter. Sönerna ändrade till Wallin senare.

Familjen kom från Walla Sk. Säteri Rusthåll, Spången, troligen 1825.
Anteckningar om att Sven och Brita var sjukliga. Brita klarade bara ett lätt arbete. Sven var fri från krono...?

Brita Lena kom från Klockrike 1835 och flyttade till Rök 1836.
Anders Peter kom tillbaka 1843 från Glänås Södergård och emigrerade N Amerika
1852-05-03.

1858-1885

Torpare Peter Persson f. 1817-11-08 i Rinna, död 1880-05-11 . Gift med
Johanna Hjelmar f. 1813-01-05 i Hogstad, död 1885-01-04

Barn:
Per Johan f. 1847-09-16 i Hogstad
Johanna Lovisa f. 1850-02-19 i Hogstad
Anna Sophia f. 1853-03-28 i Svanshals. Flyttade till Mjölby 1875-10-25.
Carl August f. 1856-11-23 i Svanshals

Familjen kom till socknen från Hogstad 1850 till Kärr Frälse och till Engstugan
1858.
Johanna Hjelmar bodde kvar till sin död 1885. Se nedan.

1877-1890

Torpare Magnus Andersson f. 1832-09-24 i Appuna. Gift 1871-11-07 med
Karolina Persdotter Pettersson f. 1830-08-07 i Heda. Det står antecknat att hon
heter Pettersson senare, men här har använts Persdotter som födelsenamn.

Barn:
Alma Charlotta Magnusdotter f. 1873-11-15 i Rinna
Hustruns barn i tidigare äktenskap:
Klara Wilhelmina Andersdotter f. 1862-12-03 i Rinna.
Hon kom hit från Hof 1884-11-04
och flyttade till N Amerika 1885-01-08.

Familjen kom från Rinna 1877-11-14.

Boende på torpet: P Perssons Enka Johanna Hjelmar f. 1813-01-05 i Hogstad,
död 1885-01-04.
Hon kom till socknen från Hogstad 1850 och blev enka 1880-05-11. Hon bodde på detta torp med sin familj från 1858 och till sin död 1885. Se ovan.

Magnus Andersson och dottern Alma Charlotta flyttade till N Amerika 1887-12-10.
Karolina Persdotter Pettersson flyttade till N Amerika 1890-10-26.
Finns anteckning om att hon var enka. Troligen var det ett tidigare äktenskap som
ingicks 1860-11-07 och hon blev enka 1868.

1888-1891

Siste brukaren av torpet var

Torparen Carl Peter Andersson f. 1853-06-21 i Heda. Gift 1881 med
Katarina Mathilda Johansdotter f. 1855-02-10 i Rök.

Barn:
Karl Arvid f. 1882-04-01 i V:a Tollstad
Ellen Mathilda f. 1883-06-27 i V:a Tollstad
Erik Hugo f. 1886-08-27 i Rök
Henning Theodor f. 1888-09-01 i Rök

Jenny Cecilia f. 1891-02-17 i Svanshals, död 1891-03-10.

Familjen inflyttade från Rök, Millingstorp sid 99, 1888-11-06 och avflyttade år
1891-11-06 till Strå.

Torpet återfinns i husförhörslängden år 1791 då Magnus Månsson f. 1766 inflyttar.
Det är första gången torpet omnämns trots att en mindre byggnad markerats på 1772 års karta.
Grunden är ca 6,5 x 4 m med underlag för en mellanvägg.

Torpet nedlades 1891. Husgrunden finns belägen sydost om husen i Valla Rusthåll och öster om vägen Valla-Alsike (20 met).

Personer:
Klara Wilhelmina Andersdotter (Född: 1862-12-03)
Carl Peter Andersson (Född: 1853-06-21)
Ellen Mathilda Andersson (Född: 1883-06-27)
Erik Hugo Andersson (Född: 1886-08-27)
Henning Theodor Andersson (Född: 1888-09-01)
Jenny Cecilia Andersson (Född: 1891-02-17 död: 1891-03-10)
Karl Arvid Andersson (Född: 1882-04-01)
Magnus Andersson (Född: 1832-09-24)
Johanna Hjelmar (Född: 1813-01-05 död: 1885-01-04)
Katarina Mathilda Johansdotter (Född: 1855-02-10)
Alma Charlotta Magnusdotter (Född: 1873-11-15)
Karolina Persdotter (Född: 1830-08-07)
Peter Persson (Född: 1817-11-08 död: 1880-05-11)
Anna Sophia Pettersdotter (Född: 1853-03-28)
Johanna Lovisa Pettersdotter (Född: 1850-02-19)
Carl August Pettersson (Född: 1856-11-23)
Per Johan Pettersson (Född: 1847-09-16)
Brita Samuelsdotter (Född: 1780-11-28 död: 1846-05-05)
Brita Lena Svensdotter (Född: 1808-03-31)
Anders Peter Wallin (Född: 1823-04-15)
Sven Wallin (Född: 1780-01-21 död: 1856-04-09)
Sven Gustaf Wallin (Född: 1819-12-17)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Vanligt torp)

Taggar: Emigration och Valla Skatte Säteri Rusthåll

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd och Torpinventering 1990