Sockennamnen Hedeskirkia och Rökskirkia

Accnr. 11

PDF: Sockennamnen

Socknar: Heda och Rök

Period: Medeltid

Kategori: Byar

Taggar: Heda och Rök

Källa: Artikel i Namn och Bygd 1951 av Thorsten Andersson

1453