2005:79 Grimshult 1:1 och Rödebol 1:1: Arkeologisk förundersökning

2005:79 Grimshult 1:1 och Rödebol 1:1: Arkeologisk förundersökning

Visa avancerad karta.

PDF: 2005:79 Grimshult 1:1 och Rödebol 1:1: Arkeologisk förundersökning

Socken: Ödeshög

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkeologi, Arkeologiska undersökningar och Förundersökning

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

22