Spången Åtorpet

Grenadiertorp Nr 54 Vadstena Kompani

1780?-1807

Ryttaren Anders Wall f. 1749-07-12 i Harstad, död 1812-12-26.
Gift 1773-11-07 med
Greta Corneliidotter f. 1750-08-05 i Kumla, död 1825-11-05.

Barn:
Gabriel f. 1780-01-11
Maja f. 1783-02-25
Anna f. 1787-03-16. Flyttade till Heda 1804
Anders Gustaf f. 1791-01-19

Alla barnen födda i Svanshals, Walla. Efternamnet var Wall.

Det går inte att få fram exakt datum när familjen flyttade hit. Eftersom alla barn är födda här antas det att de åtminstone bodde här 1780.

Anders Vall fick avsked någon gång mellan 1804-1807. Den nya soldaten kom 1807.
Familjen flyttade till en backstuga på gården. Den benämns som Walln 1813.

Det bodde en fosterdotter hos paret i backstugan, Greta Gabrielsdotter
f. 1804-04-28 i Landeryd. Kan ha varit sonen Gabriels dotter. Hon flyttade till Solberga s. 163, 1824.
Anders och Greta bodde kvar till sin död.

Det framgår inte vart och när barnen flyttade, förutom Anna.

1807-1825

1813 nämns torpets namn som Spången.

Lifgrenadier Sven Wallin f. 1780-01-21 i Svarttorp, i Jönköpings län,
död 1856-04-09.

Enligt födelsebok finns det en Sven som är född 1780-02-06 i Getteryd. Dock inte någon med ovanstående datum. Det är osäkert vilket som är rätt, här kommer att användas det datum som prästen skrev.
Föräldrar kan ha varit Anders Swensson och Catharina Månsdotter om födelseboken är det rätta.

Gift 1807-05-?? med
Brita Samuelsdotter f. 1780-11-28 i Wist, död 1846-05-05.

Paret kom från Landeryd 1807. De vigdes i Landeryd, det står inte någon dag, bara att det var i maj. 3:e lysning skedde den 17 maj så det är efter detta datum som vigseln ägde rum.

Barn: Brita Lena f. 1808-03-31. Flyttat till Kumla 1823
Anna Stina f. 1811-03-07. Flyttat till s 105?
Carl Johan f. 1817-02-19. Flyttat till Glänås s. 20, 1831.
Sven Gustaf f. 1819-12-17
Anders Peter f. 1823-04-15

Alla barnen födda i Svanshals och med efternamn Svensson, Svensdotter. Sönerna ändrade namnet senare till Wallin.

Sven Wallin blev antagen som soldat 1806 och fick avsked 1824.
Familjen flyttade till torpet Engstugan, Valla Sk Säteri Rusthåll, troligen 1825 när nya soldaten kom.

1825-1832

Lifgrenadier Corporal Carl Schönberg f. 1791-04-21 i Heda, död 1845-06-08.
Gift 1816 med
Stina Ulrica Sundström f. 1793-02-21 i Kumla

Barn: Carl Leonhard f. 1817-02-24 i Rök
Fredric Wilhelm f. 1818-11-15
Christina Sophia f. 1821-02-25
Johanna Charlotta f. 1823-01-08
Fredrica Vilhelmina f. 1825-07-29
Johan Svante f. 1828-06-15
Hedda Lovisa f. 1830-09-14

Familjen kom från Rök 1825 och hela hushållet flyttade till Glänås Skatte Säteri,
s 300, 1832-11-28.

1832-1861

Lifgrenadier Carl Johan Ring f. 1806-05-20 i Bälaryd, död 1861-01-08.
Gift 1825-11-07 med
Maja Cajsa Eriksdotter f. 1801-11-08 i Stora Åby

C J Ring blev antagen som soldat 1824.

Barn: Sophia Maria f. 1826-01-08 i Rök. Flyttade till Rök 1841
Gustava Fredrica f. 1828-09-24 i Rök. Flyttade till Glänås 1844.
Christina f. 1832-07-06. Flyttade till Wäderstad 1848-10-24.
Johan August f. 1835-09-09, död 1836-01-13 i bröstfeber
Eva Charlotta f. 1836-11-22, död 1837-03-18 i bröstfeber
Carl Enoch f. 1838-04-07
Eva Charlotta f. 1841-08-25, död 1849-09-30
Sara Johanna f. 1845-03-26

Barnen från Christina är födda i Svanshals och med efternamnet Ring.

Familjen kom hit från Rök 1832. Carl Johan Ring fick bevis till Lasarettet i Wadstena
1860-11-17 där han senare avled 1861-01-08.

Carl Enoch flyttade till Glänås Smedgård s. 5, 1859, soldattorp nr 71. Han antog efternamnet Säf.

Maja Cajsa och dottern Sara Johanna flyttade till Kärr Frälse 1861. Sara Johanna flyttade senare till Stockholm. Maja Cajsa bodde där till sin död 1879-07-12.

1861-1882

Lifgrenadier Lars Johan Larsson Wallén f. 1837-10-05 i Svanshals.
Gift 1863-04-24 med
Maria Charlotta Jonsdotter f. 1835-10-01 i Svanshals.

Lars Johan blev antagen som soldat 1861-05-14 och fick avsked 1882-03-30.
Paret kom från Hof 1861-11-08

Barn: Elin Maria f. 1864-09-14
Hulda Eleonora f. 1870-02-11
Karl Johan Erik f. 1878-05-18, död 1881-06-01
Barnen födda i Svanshals och med efternamn Wallén.

Döttrarna emigrerade till N Amerika 1882-04-11 och föräldrarna emigrerade dit
1882-10-04.

1883-1886
Arrendator Stensättare Johan Andersson f. 1849-08-20 i Mjölby. Gift 1878-12-31 med
Klara Wilhelmina Lundblad f. 1849-04-16 i Rök.

Familjen kom från Stora Kullen 1883-11-05.

Barn: Karl Oskar Olof f. 1881-07-29
Axel Fiflip f. 1884-02-10
Frans Arvid f. 1886-04-24

Barnen födda i Svanshals. Efternamn Andersson.
Hela familjen flyttade till Kumla 1886-11-18.

1882-1914
Siste brukaren av torpet var

Lifgrenadier Oskar Fredrik Wallin f. 1861-02-06 i Svanshals, död 1939-04-16.
Gift 1886-04-21 med
Emilia Matilda Samuelsdotter f. 1860-04-15 i Ekeby.

Han blev antagen som soldat 1882-11-10 och fick avsked 1913-09-11. Han blev Korpral någon gång efter 1910.

Barn: Maria Matilda f. 1887-01-07.
Oskar Gerhard f. 1888-09-24
Josef Fredrik f. 1890-03-17
Emil Sigfrid f. 1982-01-03
August Bernhard f. 1894-04-19
Herman Walfrid f. 1896-07-12
Anna Altea f. 1900-05-01
Märta Ottilia f. 1902-03-15
Karl Otto f. 1904-04-09
Barnen födda i Svanshals. Efternamn Wallin.

Oskar Gerhard, Emil Sigfrid, August Berhard bodde inte kvar här 1910 enligt församlingsbok av 1910.

Oskar Fredrik inflyttade från Särtzhöga Rusthåll 1882, hustrun kom från Ekeby
1886-05-01 och utflyttade 1914. Okänt vart de flyttade.

1914-?

Här benämns torpet som Åtorpet i församlingsbok 1920.

Torpare Anders Emil Johansson f. 1866-04-21 i Rök, Ingvaldstorp Storgården.
Gift 1912-11-02 med
Ester Olivia Andersson f. 1892-02-01 i Trehörna.

Mannens barn: Olof Emil f.1908-11-21 i Rök. Walla
i gifte med Jenny Matilda Max f. 1881-11-15

Hustruns barn: Tyra Teresia f. 1911 i Wäderstad

Gemensamma barn: Josefina Olivia f. 1912-11-10 i Rök, Solskina, Valla
Elsa Maria f. 1914-10-25 i Rök, Solskina, Valla
Stina Olivia f. 1920-11-25 i Svanshals
Barnens efternamn Johansson, även hustruns barn Tyra Teresia har antagits ha detta efternamn.

Familjen kom troligen 1914 från Rök, Solskina, Valla. För tillfället går det inte att få fler uppgifter.

Anteckning från torpinventeringen:
Ryttartorpet är utmärkt på 1772 års storskifteskarta över Valla by. Ryttartorpet omnämns första gången i husförhörslängden 1795-98 då ryttaren Anders Wall var skriven där.
Wall var född 1749 och gift 1773. Anders Wall flyttade 1807 till backstugan Granstorp också belägen på Valla Rusthåll (nr 3 i denna inventering).

(Det går inte att se att torpet hade namnet Granstorp i husförhörslängden. Det är inte möjligt att få veta detta heller av någon som inventerade torpen). Däremot finns

familjen antecknad på torpet Wallen. Familjen skrivs på Wallen. Anteckning av biblioteket.

Efter Wall kom Lifgr. Sven Wallen. I husförhörslängden 1813 benämnes torpet för Spången.

Torpet upphörde pga friköp 1940 av Harald Karlsson och är beläget intill Kvarntorpsån och gräns Tomta. Har beteckningen Åtorpet 1:1.

Personer:
Axel Filip Andersson (Född: 1884-02-10)
Ester Olivia Andersson (Född: 1892-02-01)
Frans Arvid Andersson (Född: 1886-04-24)
Johan Andersson (Född: 1849-08-20)
Karl Oskar Olof Andersson (Född: 1881-07-29)
Greta Corneliidotter (Född: 1750-08-05 död: 1825-11-05)
Maja Cajsa Eriksdotter (Född: 1801-11-08 död: 1879-07-12)
Anders Emil Johansson (Född: 1866-04-21)
Elsa Maria Johansson (Född: 1914-10-25)
Josefina Olivia Johansson (Född: 1912-11-10)
Olof Emil Johansson (Född: 1908-11-21)
Stina Olivia Johansson (Född: 1920-11-25)
Tyra Teresia Johansson (Född: 1911)
Maria Charlotta Jonsdotter (Född: 1835-10-01)
Lars Johan Larsson Wallén (Född: 1837-10-05)
Klara Wilhelmina Lundblad (Född: 1849-04-16)
Carl Johan Ring (Född: 1806-05-20 död: 1861-01-08)
Christina Ring (Född: 1832-07-06)
Eva Charlotta Ring (Född: 1836-11-22 död: 1837-03-18)
Eva Charlotta Ring (Född: 1841-08-25 död: 1849-09-30)
Gustava Fredrica Ring (Född: 1828-09-24)
Johan August Ring (Född: 1835-09-09 död: 1836-01-13)
Sara Johanna Ring (Född: 1845-03-26)
Sophia Maria Ring (Född: 1826-01-08)
Brita Samuelsdotter (Född: 1780-11-28 död: 1846-05-05)
Emilia Matilda Samuelsdotter (Född: 1860-04-15)
Fredrik Wilhelm Schönberg Carlsson (Född: 1818-11-15)
Carl Schönberg (Född: 1791-04-21 död: 1845-06-08)
Carl Leonhard Schönberg (Född: 1817-02-24)
Christina Sophia Schönberg (Född: 1821-02-25)
Fredrica Wilhelmina Schönberg (Född: 1825-07-29)
Hedda Lovisa Schönberg (Född: 1830-09-14)
Johan Svante Schönberg (Född: 1828-06-15)
Johanna Charlotta Schönberg (Född: 1823-01-08)
Stina Ulrika Sundström (Född: 1793-02-21)
Anna Stina Svensdotter (Född: 1811-03-07)
Brita Lena Svensdotter (Född: 1808-03-31)
Carl Enoch Säf Ring (Född: 1838-04-07)
Elin Maria Wallén (Född: 1864-09-14)
Hulda Eleonora Wallén (Född: 1870-02-11)
Karl Johan Erik Wallén (Född: 1878-05-18 död: 1881-06-01)
Anders Peter Wallin (Född: 1823-04-15)
Anna Altea Wallin (Född: 1900-05-01)
August Bernhard Wallin (Född: 1894-04-19)
Carl Johan Wallin (Född: 1817-02-19)
Emil Sigfrid Wallin (Född: 1782-01-03)
Herman Walfrid Wallin (Född: 1896-07-12)
Josef Fredrik Wallin (Född: 1890-03-17)
Karl Otto Wallin (Född: 1904-04-09)
Maria Matilda Wallin (Född: 1887-01-07)
Märta Ottilia Wallin (Född: 1902-03-15)
Oskar Fredrik Wallin (Född: 1861-02-06 död: 1939-04-16)
Oskar Gerhard Wallin (Född: 1888-09-24)
Sven Wallin (Född: 1780-01-21 död: 1856-04-09)
Sven Gustaf Wallin (Född: 1819-12-17)
Anders Wall (Född: 1749-07-12 död: 1812-12-26)
Anders Gustaf Wall (Född: 1791-01-19)
Anna Wall (Född: 1787-03-16)
Gabriel Wall (Född: 1780-01-11)
Maja Wall (Född: 1783-02-25)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Ryttartorp)

Taggar: Emigration och Valla Skatte Säteri Rusthåll

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Församlingsbok, Husförhörslängd, Inflyttningslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd