Konstanteckningar under en resa år 1849. Huvudsakligen Alvastra kloster och Heda kyrka

Accnr. 31

PDF: Anteckningar

Socknar: Heda och Västra Tollstad

Period: 1800-tal

Kategori: Församling (Kloster)

Taggar: Alvastra Kloster och Heda

Källa: C.G. Brunius, Lund 1851

933