Sväm: En försvunnen socken i västra Östergötland

Uppsats om Sväm och Tingstad

PDF: Sväm: En försvunnen socken i västra Östergötland

Socken: Ödeshög

Period: 2000-tal

Källa: Åke Zander

2510