Svanshals kyrka

Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i
Linköpings stift 2004.

PDF: Svanshals kyrka

Socken: Svanshals

Period: Medeltid

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Taggar: Svanshals

Källa: Östergötlands museum

1547