Harvning med traktor, Kyleberg

Särskilt på västra östgötaslätten bedrives jordbruket enligt de modernaste metoder, och vid större gårdarna har man allmänt börjat ersätta den levande arbetskraften med motorer.

Socken: Svanshals

Period: 1900-tal

Kategorier: Händelser och Näring (Jordbruk)

Källor: Hubert Mayrhofer och Svenska turistföreningen

ocr