2. Ang. byggnadsinventeringen inom Trehörna socken, Ödeshögs kommun

Information ang. inventeringen och hur värderingen av byggnaden har skett.

PDF: Information

Socken: Trehörna

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källa: Östergötlands länsmuseum

35