1. Ang Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Svanshals

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Svanshals

Socken: Svanshals

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Svanshals 1979 och Östergötlands länsmuseum

4