Himladrottningens bild i Heda

Dikt av Verner von Heidenstam. Ingår i diktsamlingen Nya dikter (1915).
Dikten har sin upprinnelse i en medeltida träskulptur som finns i Heda kyrka, Östergötland.

PDF: Himladrottningens bild i Heda

Socken: Heda

Period: 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Församling (Kyrkan) och Litteratur (Lyrik)

Taggar: Heda

Källa: "Strövtåg i Lysingsbygden"

571