CENTRAL PÅLAGA OCH LOKALT BESLUT - Trehörna sockenstämmas beslut rörande folkskoleförordningen given 1842

CENTRAL PÅLAGA OCH LOKALT BESLUT - Trehörna sockenstämmas beslut rörande folkskoleförordningen given 1842

C-Uppsats i historia
skriven av Ola Göransson.
Handledare: Kalle Bäck.

Universitetet i Linköping.
Samhällsvetenskapliga institutionen.
HT 1992.

PDF: CENTRAL PÅLAGA OCH LOKALT BESLUT

Socken: Trehörna

Period: 1800-tal

Kategorier: Samhällsfunktioner och Samhällsvetenskap (Historia)

Källa: Ola Göransson

241