Svanshals 7) Diverse händelser i Svanshals historia, 1861- 1910

Svanshals 7) Diverse händelser i Svanshals historia, 1861- 1910.
sid: 39- 48 ur Roland Hagbergs sammanställning.

PDF: Svanshals 7) Diverse händelser i Svanshals historia, 1861- 1910

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Byar, Folkliv, Föreningsliv, Församling, Gårdar, Kommunikation, Levnadsöden, Natur, Näringsliv, Personberättelser och Skolor

Taggar: Svanshals

Källa: Sammanställd av Roland Hagberg

1544