Brännegården

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Kommun M Q Q Fastighetsbeteckning ' Gatunummer Benämning 5 Fastighetsägare ag ngd. Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr BESKRIVNING 4. äriLigsf ?gin .nu .\ Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde Br Vadstenavägan ?atmiä .Wiáäahlg Ladugård d Fraâ, 14:29 nnagård F1 1 I L:) Uthus c: meâv, 14:1.