Ödeshög Brännegården 7:3 (Stallet)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Brännegården

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2197