Broberg

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning CHeshög(Estgivw%gårdlhl8 Gaturnnmner Kwarngatan h/ Bryggarevägen Benämning Bnümrg Fastighetsägare ETUQJOMMBSOQ Inventeringsdatum39784MF19 Inventerare nrlÄVükdäü. Negativ nr 3:26“27›16=2h a/ Bostadshus. Två våningar med inredd övervåning samt källarvåning. Gjuten grund. Träkonstruktion med gulmålad stående locklistpanel med bruna knutbrädor och omfattningar. Sadeltak medettikupigt tak tegel och utkragad tegelskorsten, fogstruken. Tvåluftsfönster med två spröjsare var. Förstukvist mot öster och mot söder. Balkong medliggande brunbetsad panel mot Väster. BESKRIVNING b/ Uthus. (förrådsbod). Stenplintar. Träkonstruktion med gulmålad locklistpanel. Bruna knutar och omfattningar. Sadeltak med korrigerad plåt (lackpanelä, brunmålad. Datering a 1923 ünü.ägaren) Ombyggnad 'Trädgard' rabatter, gräsmatta5 köksträdgård och uterum mot norr Övriga anmgifter a Var det första monteringsfärdiga hus SOm byggdes i Ödeshög (Borelins). Postverket byggde huset åt två postiljoner vid \ ' _ _ __järnvägen och deras familjer (ägaren och CarlMAugust Gustavsson. Kulturhlstorlskt varde a Pam, :5:2 . hus I aus Bast