Ödeshög Gästgivaregård 4:18 (Kvarngatan 4 / Bryggarevägen 6 "Broberg")

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Broberg

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2204