Broby, pålbyggnad vid Alvastra

Alvastra pålbyggnad, fältinventering, fynd och jordart. Arkeologiska samtal.

PDF: Broby, pålbyggnad vid Alvastra

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Forntid, Medeltid och 1900-tal

Kategorier: Arkeologi och Fornlämningar

Taggar: Omberg och Västra Tollstad

Källa: Hans Browall, arkeologiska samtal

200