Dagsmosse

Historia om Från Sveriges äldsta och största kolonatområde: Dagsmosse.

PDF: Dagsmosse

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Forntid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Fornlämningar, Gårdar, Levnadsöden, Minnen, Natur och Personberättelser

Taggar: Ombergsbygden

Källa: Arne Bäckman,O.A:son Djurle

249