Sverkerkapellet

Sverkerkapellet - utgrävning, användning och kung Sverker. Uppsats.

PDF: Sverkerkapellet

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategorier: Folkliv, Fornlämningar, Församling (Kloster), Levnadsöden, Litteratur (Lyrik), Natur (Berg), Personberättelser och Sägner

Taggar: Hästholmen, Omberg och Vättern

Källa: Caroline Ackermann

1561