Alvastra med omland - Alvastraprojektet

Förstudie 1998

PDF: Förstudie 1998 del 1

PDF: Förstudie 1998 del 2

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Forntid och Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Alvastraområdet och Förundersökning

Källor: Projektarbete och Staffan Lindholm

58 59