2003:82 Runnestad 1:1 Elkabel. Arkeologisk undersökning

Arkeologisk förundersökning 2003:82 Runnestad 1:1

Visa avancerad karta.

PDF: 2003:82 Runnestad 1:1 Arkeologisk förundersökning

Socken: Rök

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkeologi, Arkeologiska undersökningar och Förundersökningar

Källa: Östergötlands länsmuseum

17