Hässlevadets såg - kort historik

Ödeshögs Kommun
Kultur och Fritidsförvaltning
ETT STORT TACK

För Er sponsring som gjort det möjligt för oss att byta spåntaket
vid Hässlevads Gamla vattendrivna Ramsåg vid Sättra.
Genom intresserade och kunniga medhjälpare är det möjligt
att hålla vid liv och visa gamla skogs och sågaverken
med anor från senare del av 1800-talet.

Kort historik:
Sågen som från början var kvarn, och liksom nu drivs av vattenkraft,
fanns redan utmärkt på 1704 års karta.
Kvarnen omändrades troligen till enbladig ramsåg i mitten av 1800-talet.
1882 Ombyggnad till nuvarande såghus med flerbladig gjuten ramsåg av fabrikat Bolinder. Det stora vattenhjulet var fortfarande drivkraften.
1908 Anläggs den yttre dammen.
1936 Inre dammen med dammluckor byggs samtidigt som vattenränna och kasun gjuts, och i botten installerades den vattenturbin som nu är drivkraften.
1958 Sker så sista sågningen efter cirka 100 år.
1971 Låter Sättra Gårds ägare, Eva och Herbert Gustafsson,
anlägga nytt spåntak. Takläggare var Karl-Erik Pettersson Borryd, Rök.
1987 Ödeshögs Hembygdsförening får skötsel och nyttjande rätt på sågen, varvid ett "sågarlag " av gamla yrkesmän reparerat och igångsatt sågen på nytt.
1997 Ett 25-årigt skötsel o nyttjanderätts avtal skrivs mellan gårdens nuvarande ägarinna Paula Hamilton och föreningen.
2001 Spåntaket bytes till nytt dito av Svensk Byggtradition, Vireda.

Varje år, 1:a lördagen i maj månad (dock ej 1 maj) har vi
Sågardag och om möjlighet ges, fäller och sågar vi stockar ute i skogen,
allt som i svunna tider.
ÖDESHÖGS HEMBYGDSFÖRENING

PDF: Kort historik

PDF: Sågardag i Hässlevadet gav prima golvplank_urklipp

PDF: Hässlevadets såg - Byggnaden

PDF: Hässlevadets såg - Ramsågen

PDF: Hässlevadets såg - Hela

Socken: Rök

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Näringsliv (Sågar Snickerier)

Källa: Ödeshögs hembygdsförening

643 644 645 646