Sättra Gårds 21 torp inventerade

Sättra Gårds 21 torp gjorda av Röks torpinventeringscirkel år 1997
Kartor och Listor finns i pdf-filerna nedanför.

PDF: Sättra torplista

PDF: Sättra torplista Uppsatta skyltar

PDF: Sättra Karta Ekonomiska torp 1-21

PDF: Sättra Häradskarta

PDF: Karta Sättra schematisk

Socken: Rök

Perioder: 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp

Taggar: Sättra

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997

1589 1590 1591 1592 1593